Polityka prywatności

DANE OSOBOWE

Poniższe zasady dotyczące prywatności i zachowania poufności informacji opisują wszystkie czynności dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ujawniania informacji użytkownika w tym danych osobowych, związanych z użytkowaniem serwisu.

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze strony tongariro.pl takimi danymi jest adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych partnerów na naszych stronach i urządzeniach, których używasz podczas korzystania z tongariro.pl.

ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tongariro Releasing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-838, przy ul. Wrocławska 21 lok 18a (KRS: 0000351275).

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się z nami pisemnie na nasz adres lub mailowo na poczta@tongariro.pl.

SKĄD MAMY TWOJE DANE?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z korzystaniem przez Ciebie z tongariro.pl. Dane gromadzone są w związku z użytkowaniem serwisu i odwiedzaniem strony internetowej.

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

Analiza statystyczna, ulepszanie naszych usług i prowadzenie marketingu i promocji filmów dystrybuowanych przez Tongariro Releasing. Podstawą prawną w tym przypadku jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z uzasadnionych potrzeb naszych i naszych partnerów. Dane są zawsze gromadzone i wykorzystywane przy odpowiedniej podstawie prawnej, adekwatnej dla rodzaju udostępnianych danych osobowych i sytuacji, w jakiej są one gromadzone i wykorzystywane. Standardowo dane są gromadzone i przetwarzane celem umożliwienia korzystania z serwisu, jeżeli przetwarzanie leży w uzasadnionym interesie i nie narusza ochrony danych lub podstawowych praw i wolności albo jeżeli udzielisz nam na to wyraźnej zgody. Przepisy prawa mogą również wymagać od nas gromadzenia danych osobowych dla zapewnienia ochrony Twoich istotnych interesów jako użytkownika portalu.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Przechowujemy Twoje dane osobowe, kiedy odwiedzasz stronę tongariro.pl, a także później w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Twoje dane będzie przetwarzać Tongariro Releasing sp. z o.o., ale mogą być one również powierzone do przetwarzania naszym partnerom, którzy wspierają nas w świadczeniu usług. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w w zakresie i celach wyraźnie wskazanych w umowie. Przekazywanie danych ma miejsce w przypadku współpracy z dostawcą zewnętrznych usług, z których korzystamy w celu publikowania treści na stronie tongariro.pl. Do takich zewnętrzych podmiotów należą dostawcy usług przechowywania danych (np. hosting serwerów) oraz usług w zakresie promocji i marketingu naszej oferty. W każdym jednak przypadku przekazania danych to my ponosimy za nie odpowiedzialność.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC i Facebook Inc. w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W takich przypadkach zawsze zapewnione będzie aby dane były przekazywane w sposób dozwolony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także zgodnie z niniejsza polityką prywatności.

COOKIES

Na naszych stronach internetowych używamy technologii takich jak pliki cookie, local storage i podobnych, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi partnerzy (np. Google Analytics, Facebook Pixel). Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. 

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

Korzystamy z plików cookies w celach:

 • świadczenia usług dostępu do treści publikowanych na naszych stronach oraz
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, można wyróżnić pliki cookies:

 • niezbędne do działania usługi  – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. połączenia się z serwerem i wyświetlenia zawartości naszych stron oraz
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych.

Przeglądarki internetowe przeważnie domyślnie dopuszczają przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz jednak w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki w tym zakresie.

Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Natomiast ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu.
Instrukcje dla najpopularniejszych przeglądarek: Firefox / Chrome / IE7&IE8 / IE9 / Safari / Opera.

PROFILOWANIE

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Na stronach tongariro.pl nie stosujemy profilowania.

TWOJE PRAWA

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, jak również prawo do poznania celów przetwarzania danych, pochodzenia tych danych oraz informacji o odbiorcach danych, w tym podmiotach przetwarzających;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy: a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy: a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz b) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu operatora.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych, sprostować je, usunąć, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść je, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania bądź w jakikolwiek inny sposób wykorzystać Twoje prawa związane z dostępem do danych osobowych, skontaktuj się z nami pisząc na adres poczta@tongariro.pl

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane z naruszeniem przepisów RODO, możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.