Kontakt

Tongariro Releasing Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 21 lok. 18a
61-838 Poznań
tel.: +48 61 307 22 44
e-mail: poczta@tongariro.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000351275, NIP 7831657350, REGON 301366900 kapitał zakładowy 5 000 zł